Reconmurer


Massive murer i betong

Muren kan monteres i kurver/burer, utvendige og innvendige hjørner og har endeavslutninger. Støttemurer over en viss størrelse krever byggemelding og godkjennelse. 

Med lisensinnehaverens (Amerikanske Reconwall) sitt beregningsprogram, kan vi beregne og tegne forslag til mur etter kundens ønske.

Ta kontakt for mer info!

Kontakt oss